Kasa na konto Pieniądze muszą się zgadzać

Oszczędzanie i inwestowanie, kluczowe różnice dla inwestora indywidualnego

Posted by admin on Mon, Feb 19 2018 09:48:52

Tworzenie profesjonalnego planu oszczędnościowo – inwestycyjnego to bardzo racjonalna perspektywa. Zabezpieczenie interesów gospodarstwa domowego w kraju jest wręcz obowiązkowe w związku z kryzysem systemu ubezpieczeń społecznych. W emeryturę nie wierzy już, np. pokolenie wyżu demograficznego. Tendencja pogłębia się wyraźnie. Z tego powodu warto promować jakościowe oszczędzanie, ale również inwestowanie na rynku kapitałowym. Czym zatem różni się w praktyce oszczędzanie od inwestowania, a także w jaki sposób połączyć wskazane strefy, aby uzyskać maksymalną efektywność? Odpowiedź na te pytania znajdziesz na http://www.moja-skarbonka.pl.

Czym jest oszczędzanie?

W oszczędzaniu chodzi przede wszystkim o ochronę kapitału przed inflacją, a nie o generowanie zysku. Przy oszczędzaniu na lokatach bankowych nie ponosisz absolutnie żadnego ryzyka, ale jedynie ograniczasz płynność budżetu gospodarstwa domowego. Banki detaliczne wykorzystują środki zgromadzone na lokatach bankowych do rozwinięcia akcji kredytowej, docelowo. Nie musisz naturalnie wykorzystywać lokat bankowych w złotówkach, ale także w walutach obcych. Banki międzynarodowe coraz chętniej otwierają się na klientów detalicznych z Polski. Bardzo rzadko zdarza się, aby to oszczędzanie zapewniło niezależność finansową. Jeżeli twój kapitał nie pracuje intensywnie nie masz szans na rezygnację z obecnego zatrudnienia i życia z odsetek. To możliwie tylko za pośrednictwem prawidłowych, najczęściej długoterminowych inwestycji.

Czym jest zatem inwestycja?

Inwestycja charakteryzuje się odsunięciem bieżącej konsumpcji w zamian za oczekiwany zysk w przyszłości. W inwestycjach najczęściej ryzykujesz, musisz mieć dobry plan wejścia i wejścia do konkretnego instrumentu. Bez planu wejścia i wyjścia z inwestycji nie można mówić o prawidłowym działaniu. Jeżeli nie ustawiasz, np. na Giełdzie Papierów Wartościowych zleceń stop loss, wtedy po prostu jesteś zwykłym hazardzistą. Możesz prowadzić inwestycje w obligacje korporacyjne, w obligacje skarbu państwa, w akcje spółek dywidendowych, czy w papiery wartościowe mniejszych przedsiębiorstw, często z innowacyjnych sektorów gospodarki. Inne możliwości to zakup nieruchomości pod wynajem, także na kredyt. Inwestycja to ponadto prowadzenie własnego biznesu, np. poza etatem. Łączenie inwestycji i oszczędności jest w aktualnej strukturze gospodarczej bardzo płynne. Zyski z giełdy przeniesiesz bez problemu na lokaty długoterminowe i w ten sposób ochronisz się przed oczekiwanym kryzysem finansowym. Połączeń jest naturalnie znacznie więcej.

Jak w sposób efektywny połączyć oszczędzanie z inwestycjami?

Jeszcze kilka lat temu dużą popularnością cieszyły się tzw. lokaty strukturyzowane, w których łączył się potencjał zwykłych lokat bankowych i instrumentów rynku kapitałowego, nieco bardziej ryzykownych. Lokata strukturyzowana obowiązywała przez kilka lat, była odgórnie zarządzana przez specjalistów w banku detalicznym lub u pośrednika finansowego. Do tego dochodził brak gwarancji wypracowania założonego zysku. Tak naprawdę nie musisz korzystać z gotowców, ale stworzyć własną strukturę. Wystarczy do tego bezpłatny rachunek w domu maklerskim, znajomość analizy technicznej, a także podstaw analizy fundamentalnej. Nie korzystaj jednak ze zwykłego rachunku maklerskiego, ale zainteresuj się indywidualnym kontem emerytalnym. Dzięki IKE nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, jeżeli zachowasz wszystkie oszczędności do osiągnięcia wieku emerytalnego. Akurat obecnie wiek emerytalny nieco się obniżył, co jest szczególnie dobrą wiadomością dla kobiet.