Kasa na konto Pieniądze muszą się zgadzać

Dlaczego obserwacja stóp procentowych jest ważna przy zaciąganiu kredytów?

Posted by admin on Fri, Sep 07 2018 10:49:36

Polityka monetarna nadzorowana przez Narodowy Bank Polski (NBP – bank centralny) jest jednym z kluczowych elementów podczas podejmowania decyzji o zadłużeniu krótko lub długoterminowym. Banki centralne ustalają stopy procentowe, aby optymalizować nie tylko akcję kredytową, ale również zarządzać wartością waluty, czy innymi procesami makroekonomicznymi wpływającymi na zainteresowanie inwestorów międzynarodowych. Można powiedzieć, że odpowiednia wysokość stóp procentowych gwarantuje optymalny poziom inflacji. A to przekłada się na zadowolenie społeczne, większy potencjał zarobkowania, prowadzenia biznesu i inne podobne kwestie.

Niskie stopy procentowe pobudzają rynek kredytów

Niskie stopy procentowe to najlepszy okres dla wszystkich kredytobiorców, ponieważ w takich warunkach dowolne zobowiązanie kosztuje po prostu mniej. Z drugiej strony przy niskich stopach procentowych oszczędzanie na lokatach bankowych zupełnie się nie opłaca, co widać w kraju od ponad dziesięciu lat. W Polsce niskie stopy procentowe pojawiły się praktycznie po wystąpieniu kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych, na poziomie lat 2007 – 2009, kiedy było już wiadomo o bankructwie Lehman Brothers, czy innych banków inwestycyjnych. W Stanach Zjednoczonych przed kryzysem dało się zauważyć tendencję do udzielania pożyczek kredytobiorcom, których nie było na to w ogóle stać. Takie ryzykowne kredyty przenoszono później na rynek kapitałowy i przekazywano ryzyko głównie inwestorom instytucjonalnym. To nie mogło skończyć się inaczej, jak tylko krachem. Niskie stopy procentowe na razie się nie zmienią, prawdopodobnie przez kolejne dwa lub nawet więcej lat. Ostatnie komunikaty z Rady Polityki Pieniężnej sugerują kredytobiorcom, że nie muszą obawiać się dużych wahań polityki monetarnej. Kredytobiorca powinien obserwować nie tylko stopy procentowe, ale również poziom inflacji. Zbyt wysoka inflacja zapowiada podniesienie stóp procentowych, co odbija się na aktualizacji harmonogramu spłat praktycznie każdego zobowiązania. Banki detaliczne odpowiadają na działania NBP natychmiast. To obowiązkowa sprawa dla zachowania stabilności gospodarczej, makroekonomicznej w kraju.

Zarządzanie zadłużeniem przy dynamicznych wahaniach polityki monetarnej

Przy kredytach krótkoterminowych znaczenie stóp procentowych jest stosunkowo niewielkie, chociaż wpływa na porównywanie ofert, czy na czas wejścia do nieco większego zadłużenia, powyżej 10 000 złotych. Niższe kwoty kredytu oczywiście kosztują drożej przy wyższych stopach procentowych, ale nie tak bardzo, aby osłabić popyt. Wysokie stopy procentowe docelowo schładzają gospodarkę. Chodzi o to, aby w obiegu znalazło się mniej pieniędzy, co pozwoli uregulować poziom inflacji. Zwiększa się naturalnie zainteresowanie lokatami terminowymi, a nie pożyczkami konsumpcyjnymi. Przy zbyt wysokich stopach procentowych dochodzi do bardzo dużych strat w zadłużonych gospodarstwach domowych, które nie radzą sobie z regulowaniem rat. Trzeba zatem mocno analizować politykę monetarną, w tym kwestię zabezpieczeń majątkowych, aby nie narazić się na podobne konsekwencje. Przy wysokich stopach procentowych zdolność kredytowa w czasie udzielenia kredytu po prostu staje się niewystarczająca, a banki w dużym stopniu potrzebują wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. To naprawdę sytuacja niestandardowa i wymaga wcześniejszej kontroli. Polityka monetarna waha się zgodnie z cyklem koniunkturalnym. A ten jest nieuchronny. Świadomy kredytobiorca rozumie zatem działania banków centralnych, nie tylko w kraju, ale również w przestrzeni międzynarodowej.